Δευτέρα, 13 Αυγούστου 2012

αλλαγή τοπίου

τώρα πια ήξερε...ο οριζοντας δεν επρόκειτο να φέρει τίποτα το όμορφο.
αν προσδοκούσε οποιαδήποτε μορφή ευτυχίας έπρεπε να αλλάξει ορίζοντα