Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

αισιοδοξία



κάποια στιγμή θα φανεί κάτι όμορφο στον ορίζοντα....