Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2010

ομίχλησε λευκόγκριζο τοπίο
μέσα κι έξω

(η εικόνα από το Deviantart)